Kapteeniston palsta

Kirjoitan tässä blogissa jotain havaintojani yleisimmistä sääntötilanteista mitä kentällämme tulee eteen. Tarkoituksena ei ole käydä läpi koko sääntökirjaa vaan pääpaino on kenttämerkinnöissä sekä juuri meidän väylille tyypillisissä tilanteissa.

Ensinnäkin kehotan jokaista golfin pelaajaa ostamaan bägiinsä sääntökirjan sekä halutessaan golfin sääntöjen pikaoppaan. Molempia myydään meidän caddiemasterilla. Valitettavasti harvalta löytyy sääntökirjaa bägistä tai sääntöjen tuntemus on yleisesti keskinkertaisella tasolla. Golfin sääntöjen hyvä tunteminen nopeuttaa peliä, välttää turhia rangaistuslyöntejä sekä edesauttaa tulosta kun osaat hyödyntää tai jopa kikkailla säännöillä siten että hyödyt siitä pelaajana. Lisäksi kentän paikallissäännöt sekä seuran yleiset kilpailumääräykset olisi hyvä lukaista.

Ensimmäistä väylää pelatessa on hyvä huomata että rangeaita on out-raja. Vasemmalla vajaa 100m griinistä sijaitseva saareke on kokonaan merkitty vesiesteeksi. Ole siis tarkkana jos lyöt sinne ettet siirrä irrallisia luonnonhaittoja tai osu harjoitusheilahduksella maahan. Väylällä on kaksi pinnan alla olevaa salaojaputkea joiden paikka on nähtävissä kahtena polunomaisena kunnostettavana alueena väylän poikki. Näistä vapaudutaan ilman rangaistusta Säännön 25-1b mukaisesti. Väylällä on myös kaksi sinivalkoisin paaluin merkittyä kasaa oikeassa reunassa. Niistä vapaudutaan samoin kuin sinisillä paaluilla merkityistä väylän halkovista alueista mutta on hyvä muistaa paalujen ero: sinisellä paalulla merkityltä alueelta voit lyödä eli vapautuminen on vapaaehtoista kun taas sinivalkoisilla paaluilla merkityltä alueelta on pakko vapautua. Jos lyöt sieltä, pelaat väärästä paikasta ja saat 2 rangaistuslyöntiä.

2. väylällä oikealla sijaitseva vesiesteoja on aiheuttanut paljon kysymyksiä. Siinä itse metsä ei ole merkitty vesiesteeksi vaan pelkästään itse oja. Ojasta on lisäksi kaksi sivuojaa sekä 2. että 1. väylän suuntaan sekä pidemmällä 1. väylän ensimmäinen sinivalkoisin paaluin merkitty kunnostettava alue. Voidaanko pallo tulkita vesiesteeksi jos lyöt sen metsään vesiestettä kohti mutta palloa ei löydy? Tarviiko tiiltä lyödä varapalloa? Tähän ei ole kaikkiin tilanteisiin sopivaa vastausta. Sääntö 26-1 sanoo ettei palloa ole välttämätöntä löytää vesiesteestä vaan riittää että on käytännössä varmaa että se on vesiesteessä. 100 % varmuutta ei siis tarvita. Käytännössä voidaan aina kysyä kysymys: voiko pallo olla hukkunut muualle kuin vesiesteeseen ja jos pallon voidaan sanoa mahdollisesti hukkuneen myös vesiesteen ulkopuolelle, on pallo tuomittava kadonneeksi. Tässä täytyy kuitenkin muistaa että 99 % varmuus riittää. Esim. pallo voi joskus jäädä korkealle puuhun mutta sitä ei tarvitse ottaa huomioon. Huomioon otetaan lyönnin pituus ja kaari sekä vesiestettä ympäröivä maasto. 2. väylän oikeanpuoleinen metsä on varsin hyvin perattua eikä siellä ole isoja puskia. Pallo löytyy kyllä sieltä mikäli voidaan osoittaa alue metsästä miltä sen pitäisi löytyä. Yleensä aina ellei pallo kimpoile puista, tiedetään suurinpiirtein pituus miltä pallon pitäisi löytyä. Tällöin voidaan tutkia se alue metsästä ja mikäli palloa ei löydy, tulkitaan se vesiesteeksi. Droppi täytyy kuitenkin tehdä metsän sisään eli uuden pallon lyöminen tiiltä voi olla varteenotettava vaihtoehto. Mutta mikäli lyönti on niin korkea ja/tai pitkä tai se osuu äänekkäästi puihin eikä nähdä minne se kimpoaa, on pallo saattanut mennä metsän toiselle puolelle 1. väylälle, jossa on esim. raffia ja useampi kunnostettava alue sekä ojan poikkivesi. Jossain tapauksessa pallo voi myös kimmota puusta väylän toiselle puolelle esim. 2. ja 4. väylän väliseen lampeen. Jos lyönti on tällainen ja palloa ei löydy, ei sitä voida tulkita vesiesteeseen. Varapallo olisi hyvä lyödä tiiltä. Mikäli pitkä noin 200m tai yli pituinen lyönti kaartaa väylää pitkin kohti ojaa, voidaan se tulkita vesiesteeksi ellei lentokaari ole sellainen että se lentää suoraan 1. väylälle. Tässä tapauksessa palloa ei voida tulkita vesiesteeseen koska siellä on paljon raffia sekä kunnostettava alue eikä alastuloa nähdä. Alastulon tai ainakin linjan näkeminen on tässä oleellisessa roolissa. Usein tuollaisessa lyönnissä metsän kulma peittää näkyvyyden.

Yhteenvetona kakkosväylän oikeanpuoleisesta vesieste/metsätilanteesta: suurimmassa osassa lyöntejä lyönnin kaaresta sekä pituudesta voidaan pallon tulkita olevan vesiesteessä jos sitä ei löydy mutta toisin kuin myöhemmin käsiteltävästä 8. väylän tilanteesta, ei voida kuitenkaan ohjeistaa että pallo olisi aina vesiesteessä jos sitä ei löydy. Näin ollen varapallo on paikallaan mikäli lyönti on niin vino, korkea ja/tai pitkä että se on voinut hyvin hukkua myös 1. väylän puolelle.

3. väylällä on useampi out-raja. Oikealla Par-3 kenttä rajautuu valkoisilla paaluilla kentän ulkopuolelle. Lisäksi metalliaita ja sen jatke rajaa kävelytien kentän ulkopuolelle. Mikäli lyöt pallosi 4. väylän isoon lampeen 3. väylältä, katso tarkkaan linja mitä pitkin se sinne menee. Vesiesteen 3. väylän puoleinen reuna on punaisin paaluin merkattua sivuvesiestettä, jossa on mahdollisuutena käyttää 2 mailan mitan droppia ja muuten vesieste on keltaisin paaluin merkittyä jolloin on mentävä lipun linjassa taaksepäin. Pitkälyöntisille myös huomio että vesiesteestä oikealle päin sijaitseva pusikko, jonka takaa kävellään 4. väylän tiille, ei ole vesiestettä joten jos lyöt sinne päin pallon etkä ole 100 % varma että se on pysähtynyt saarekkeelle, lyö varapallo.

4. väylältä on juuri poistettu out-paalut metsiköstä. Metsä on koko matkaltaan sivuvesiestettä. Tämä nopeuttaa, selkeyttää sekä helpoittaa peliä. Sama sivuvesieste jatkaa matkaansa 6. väylän taakse.

5. väylällä kentän ulkorajaa osoittava rangeaita on jälleen pelissä. 6. väylällä kun vapaudut vesiesteen ylittävästä tiestä, pidä mielessä että sinun on vapauduttava lähimpään vapauttavaan paikkaan ja sinun on myös vapauduttava kokonaan. Kyseisellä tiellä saa mielenkiintoisia sääntötilanteita aikaiseksi vesiesteiden läheisyyden sekä maaston kaltevuuden vuoksi. 6. griinin takana oleva tie on osittain vesiesteen puolella ja osittain pelialueella, jolloin siitä saa vapautuksen ilman rangaistusta. Saatat joutua tulemaan kaarella aika paljonkin sivuun jottet droppaa lähemmäksi reikää. Juuri tänään yksi pelaaja löi 6. väylältä seiskan griinille, joten muistutetaan myös, ettei väärältä viheriöltä saa pelata. Vapautuminen lähimpään pelattavaan paikkaan muttei lähemmäksi lippua. Huom: väärästä viheriöstä saa vapautuksen ainoastaan mikäli pallo on väärällä viheriöllä, ei siis lyöntiasennon tai mailan heilahduksen suhteen.

7. väylän tiiauspaikan läheisyydessä on kaksi punaista paalua, joissa on musta pää. Se tarkoittaa että vesieste päättyy ja kääntyy 90 astetta väylältä poispäin. Näitä paaluja on lisää ainakin 3, 4, 8 ja 9 väylillä. 7. väylän tiiauspaikan kohdalla vesieste katkeaa hetkeksi kummastakin suunnasta sen takia ettei tiiauspaikka olisi vesiesteessä. Sepä vasta humoristista olisikin. 7. väylän oikeassa reunassa kulkeva vesieste päättyy myöskin mustapäiseen paaluun heti ojan päätyttyä eli griinin pituudella oikealle metsään lyöty lyönti ei ole vesiesteessä. 6. ja 7. väylän vesieste on 6. tiiauspaikan puolelta keltainen vesieste kun taas toiselta puolelta eli 7. griinin kupeessa punainen vesieste. Droppialuetta ei enää ole.

Tässä yhteydessä muistutan myös urbaanista legendasta että kentänhoitokoneiden jäljistä (esim. renkaanjäljet) saisi vapautuksen. Ei saa ellei niitä ole merkattu sinisillä paaluilla tai sinisellä maalilla ja elleivät ne ole koloja tai reikiä. Loppupeleissa epänormaaleja kenttäolosuhteita ilman merkintää on aika vähän. Eli siis yleensä vapautuminen vaatii sitä että se on merkitty kunnostettavaksi alueeksi. Ilman merkintää vapautuksen saa epänormaalien kenttäolosuhteiden säännöllä ainoastaan tilapäisestä vedestä, maata kaivavan eläimen, matelijan tai linnun tekemästä reiästä, maakasaumasta sekä kulkutiestä (paikallissäännöllä tiet määritelty kiinteiksi haitoiksi). Lisäksi vapautuksen saa ilman merkintää poiskuljettavaksi tarkoitetuista aineksista sekä niistä kentänhoitajan tekemistä reistä sekä koloista. Ja jos paikallissäännöissä on määritelty jotain lisäyksiä tähän. Decisioneita eli tulkintoja aiheeseen liittyen löytyy tästä linkistä. Kannattaa tutustua sääntöjen lisäksi sääntökirjan alussa löytyviin määritelmiin. Ne ovat oleellisessa osassa. Tuo Decisions-kirja on joskus myös hyödyllinen. Se sisältää 1400 kappaletta tulkintoja golfin säännöistä.

7. väylän griinin kupeesta läheltä puita löytyy sellainen kuoppa, johon pallo joskus päätyy. Ne eivät ole kunnostettavaa aluetta ellei niitä ole esim. sinisellä maalilla merkitty. Mutta kun tarkkaan tutkii niin sieltä löytyy kastelulaitteen kansi, josta saa vapautuksen. Siitä saattaa saada vapautuksen myös pelilinjalta jos on lukenut paikallissääntöjen kohdan 4 tarkasti.

8. väylän oikeanpuoleinen metsä on merkitty sivuvesiesteeksi siten että raja kulkee alkuun metsän reunassa mutta punaisen tiiauspaikan jälkeen syvemmällä metsässä. Olen laittanut jokaisen paalun tarkasti siten että rajan kentän puolelle ei jää mitään isompaa puskaa tai kuivaa ojanjuomaa. Näin ollen voidaan sanoa että metsään lyöty pallo voidaan aina tulkita vesiesteeksi koska sivuvesiesteen raja kulkee siten että puskat ovat vesiesteen puolella. Pallo kyllä löytyy kentän puolelta jos se on siihen jäänyt. Näin ollen varapalloa ei tarvitse lyödä 8. väylällä jos lyö pallon oikealle metsään. Jatketaan sivuvesiestesäännöllä. Yleensä ylimenokohta on varsin helppo arvioida. Pidemmissä lyönneissä joudutaan droppaamaan metsän sisään. Sivuvesieste kaartaa kummun takaa ja griinin ympäri yhdistyen 9. väylän oikean reunan vesiesteeseen. Näin ollen myös lipun pituinen oikealle mennyt lyönti voidaan tulkita vesiesteeseen menneeksi. Droppi sinne kummulle sitten vaan.

9. väylällä on taas outti pelissä rangen muodossa. Oikealla metsä on sivuvesiestettä loputtomiin eli hurjinkin oikealle kaartuva lyönti on vesiesteessä eikä kentän ulkopuolella. Muista huutaa fore jos lyönti menee aivan hurjasti oikealle ja tie sekä pihat ovat vaarassa. Oikea sivuvesieste kiertää griinin ja viimeinen paalu löytyy rangeaidan vieressä. Konehallin takapiha on vesiestettä. Itse en ole sinne koskaan lyönyt mutta portista vierimällä outtiin kyllä useamman kerran.

Sääntö- ja erityisesti etikettiasioihin palataan myöhemmissä teksteissä sekä ensi kaudella myös opetusvideoiden muodossa. Kannattaa myös tutustua golfin sääntöjen isoon uudistukseen, joka astuu voimaan 1.1.2019. Lisätietoa siitä löytyy esimerkiksi täältä.

Ison kentän 4. väylän oikeanpuoleisesta metsiköstä on poistettu out-paalut. Metsä on sivuvesiestettä koko matkaltaan. Muutoksesta tiedotetaan koska paalujen puuttuminen ei näy avauslyöntipaikalta. Punaisia paaluja on lisätty hieman tiheämmin metsän ja ojan reunaan. Jos lyöt pallon metsään, varapalloa ei enää lyödä vaan mikäli palloa ei löydy, jatketaan sivuvesiestesäännön (Sääntö 26) mukaisesti.

Näin ollen kentällä on out-rajoja pelissä ainoastaan väylillä 1, 3, 5 ja 9. Väylillä 1, 5 ja 9 outtina toimii range (rangeaita osoittaa out-rajaa) ja väylällä 3 valkoisten paalujen osoittama osa Par-3 kentästä sekä aidan ja paalujen osoittama tie 3. väylän ja Par-3 kentän välissä. Siinä on hyvä huomata että aidan päätyttyä out-raja jatkuu aidan osoittama suurinpiirtein tien reunaa pitkin sekä autotien suuntaan että 4. väylän avauslyöntipaikkaa kohden.

Kenttämerkinnät elävät kauden mittaan kentän kunnon sekä pelattavuuden mukaisesti eikä muutoksista yleensä tiedoteta. Kenttä pelataan aina sellaisena kuin se on merkitty ja voimassa olevia paikallissääntöjä noudattaen. Tämä tiedote ei ole paikallissääntö.

Muistutuksena kerrataan kenttämerkinnöissä käytettyjen paalujen merkitys:

Valkoiset paalut: kentän ulkoraja (raja kulkee paalujen kentän puoleista reunaa myöden, pallo on outissa kun se on kokonaan ulkona)

Keltaiset paalut: vesieste (raja kulkee paalujen kentän puoleista reunaa myöden, pallo on vesiesteessä kun osakin sitä koskettaa vesiestettä)

Punaiset paalut: sivuvesieste (raja kulkee paalujen kentän puoleista reunaa myöden, pallo on sivuvesiesteessä kun osakin sitä koskettaa sivuvesiestettä)

Siniset paalut: kunnostettava alue, pelaaminen sallittu (raja kulkee paalujen kentän puoleista reunaa myöden, pallo on kunnostettavalla alueella kun osakin sitä koskettaa kunnostettavaa aluetta)

Sinivalkoiset paalut: kunnostettava alue, pelaaminen kielletty (raja kulkee paalujen kentän puoleista reunaa myöden, pallo on kunnostettavalla alueella kun osakin sitä koskettaa kunnostettavaa aluetta)

Esimerkiksi kunnostettavan alueen rajoja voidaan myös merkitä sinisellä maalilla. Mikäli paalussa on musta pää, jatkuu alue 90 asteen mutkalla suhteessa edelliseen paaluun kohti sitä puolta missä merkittävä alue esim. vesieste on. Mikäli viimeisessä paalussa ei ole mustaa päätä eikä esim. vesieste jatku luonnollista rajaansa myöden, jatkuu merkitty alue suoraan kahden viimeisen paalun suunnassa. Joskus kenttämerkinnöissä on virheitä, jolloin merkitty alue esim. vesieste on tulkittava kulkemaan luonnollista rajaansa myöden.

Messukylän kenttä slopattiin golfliiton toimesta kesäkuun alussa ja uudet slopetaulukot ovat nyt 3.7. lähtien voimassa. Lisätietoa etusivun uutisesta. Tässä tekstissä valoitan hieman taustoja sekä yksityiskohtia slopauksen takaa.

EGA:n tasoitusmääräyksien mukaan golfkentän vaikeusaste on arvioitava uudelleen kymmenen vuoden välein tai mikäli kentällä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Edellisen kerran Messukylän kenttä on slopattu viime vuosikymmenellä sen jälkeen kun ison kentän väylät 6, 7 ja 8 rakennettiin ja Par-3 kenttä tehtiin.

Kentän vaikeusasteen arvioiminen eli slope-määrittäminen on yksi golfin tasoitusjärjestelmän perustekijöistä. Pelitasoitus eli tuttavallisemmin pelaajan slope määräytyy juuri kentän slopen mukaan. Pelaajan henkilökohtainen yhden desimaalin tarkkuudella ilmoitettava tasoitus muuttuu kokonaisluvulliseksi pelitasoitukseksi kun otetaan huomioon millä kentällä sekä miltä tiiltä hän pelaa. Kaikki golfarit tietävät tämän. Ennen kierrosta katsotaan slopetaulusta klubin seinältä oma pelitasoitus. Mutta harva tietää mihin nämä taulukon arvot pohjautuvat puhumattakaan siitä miten ne tehdään.

Golfin hienouteen kuuluvat nämä monimutkaiset asiat. Kuten kaikki tiedämme säännöt - ja varsinkin niiden tulkinnat siten kuin ne Decision on the Rules of Golf teoksessa esitetään - ovat aika monimutkaisia. Vuonna 2019 astuvat voimaan uudet säännöt, joiden tarkoituksena on selkeyttää niin toimintamalleja kuten myös itse sääntökirjan kirjoitusasua. Tasoistusjärjestelmä on melko selkeä mutta siitäkin löytyy monimutkaisuuksia esimerkiksi tasoitustarkastus (HR) sekä kilpailuissa käytössä oleva tasoitusvyöhykesäätö (CBA). Kentän slope-määrittäminen on sitten varmaan se kaikista monimutkaisin asia.

Kentän slope-määrittäminen alkoi jo keväällä kun mittausfirman avulla mittasimme väylien tarkat uudet pituudet, eri pituisten lyöntien alastuloaluieden leveydet sekä viheriöiden koot. Nämä luvut täytettiin pöytäkirjoihin, jotka lähetettiin golfliittoon. Kesäkuun alkupuolella golfliitosta tuli neljän vanhemman herrasmiehen porukka tekemään varsinaisen slope-määrittämisen. Kiersimme golfautoilla kentän ympäri ja jokaisella väylällä meni keskimäärin 15-20 minuuttia.

Kentän vaikeusasteen määrittämisessä otetaan huomioon kunkin väylän pituus ja pelattavuuteen vaikuttavat tekijät. Slope-määrittäminen tehdään jokaiselta tiiltä erikseen. Lisäksi tulee eri arvot miehille sekä naisille koska naisten lyönnit ovat keskimäärin lyhyempiä. Slope-määrittämisessä käytetään termejä scratch- ja bogeypelaaja. Scratch-pelaaja tarkoittaa pelaajaa, joka pelaa kentän keskimäärin par-tulokseen ja bogey-pelaaja pelaajaa, joka pelaa keskimäärin bogey-tulokseen. Heille on arvioitu eri pituiset lyönnit.

Sloperyhmä arvio kultakin väylältä pituuksien lisäksi mm. seuraavat pelattavuuteen vaikuttavat tekijät: eri pituisten avaus- ja välilyöntien alastuloalueiden lyhyeksi leikatun väylän leveyden, etäisyydet näistä pisteistä lähimpään vesiesteeseen sekä outtiin, hiekkaesteiden lukumäärän sekä väylillä että griinin läheisyydessä, etäisyydet esteisiin sekä outtiin viheriöltä, viheriön koko, muoto sekä kallistukset, maastonmuodot ja puiden tms. luoma haitta väylän pelaamiselle. Kuhunkin kategoriaan on myös korjauskertoimia esimerkiksi jos puut tai maastonmuoto voi edesauttaa tai estää pallon päätymistä esimerkiksi vesiesteeseen.

Kultakin väylältä ja tiiltä täytetään oma taulukko, joiden perusteella kentälle lasketaan kullekin tiilli miesten ja naisten Course Rating (CR)- ja slope-luvut. Olette saattanut joskus nähdä tällaisia lukuja. Joillakin kentillä ne on printattuna tuloskorttiin. Meidän kentän uudet CR- ja slope-luvut ovat seuraavat:

Miehet keltainen CR: 66,0

Miehet keltainen slope: 127

Miehet punainen CR: 62,9

Miehet punainen slope: 120

Naiset keltainen CR: 71,2

Naiset keltainen slope: 122

Naiset punainen CR: 66,7

Naiset punainen slope: 133

CR- ja slope-lukujen perusteella voidaan laskea kunkin pelaajan pelitasoitus ilman slopetaulukkoa seuraavalla kaavalla: Pelitasoitus (slope) = pelaajan tarkka tasoitus (HCP) X (slope-luku / 113) + (CR-luku - kentän Par-luku).

Käyttäen golfliiton laskuohjelmaa näistä luvuista saadaan arvorajat eri pelitasoituksille sekä sitä kautta slopetaulukot, jotka löytyvät klubin seinältä. Alussa olevasta linkistä eli etusivun uutisesta löytyy Messukylän kentän uudet slopetaulukot.

-------------------------

Kentän slope-määrittämisen yhteydessä on myös päivitetty eri väylien HCP-luvut. Niillä kuvataan reikien vaikeusastetta ja niitä käytetään lähinnä pistebogeypisteiden laskennassa. HCP-luvut ovat kunkin kentän itse päätettävissä ja me päätimme käyttää niiden päivittämiseen NexGolfista löytyvää reikätilastoa, jossa on viimeisen kahdeksan vuoden ajalta yli 5 400 kilpailukierrosta. Lisäksi päivitimme väyläpituudet oikeiksi. Uudet HCP-luvut ja väyläpituudet löytyvät täältä. Laitan tähän alle kunkin Messukylän reiän keskiarvotuloksen NexGolfin pohjalta joten voitte tutustua siihen kuinka paljon yli parin mikäkin reikämme pelataan.

 1. väylä: 1,178 (yli parin eli siis 5,178)
 2. väylä: 1,041
 3. väylä: 1,491
 4. väylä: 2,384
 5. väylä: 1,148
 6. väylä: 1,654
 7. väylä: 0,723
 8. väylä: 1,338
 9. väylä: 1,368

Seuran reikäpelimestaruuskilpailut ovat käynnissä. Kaavio löytyvät NexGolfin julkisesta kilpailukalenterista mihin on linkki tämänkin sivun yläosassa. Varsinkin nettiin merkattavaan kaavioon pyritään tänä vuonna kirjaamaan oikeat merkinnät myös otteluiden tuloksista. Reikäpeliotteluiden tuloksien merkitseminen on herättänyt paljon kysymyksiä, joten kerrataan periaatteet tässä.

Yleisin virhe on luulla, että reikäpelin tulos esimerkiksi 5/4 tarkoittaa, että toinen pelaaja on voittanut 5 ja toinen 4 reikää. Tämä on väärin. 5/4 tarkoittaa, että ottelun voittanut pelaaja (kenen nimen perään tulos on kirjattu) on johtanut ottelua 5 reiällä kun kierrosta on enää ollut 4 väylää jäljellä. Hävinneellä pelaajalla ei siis enää ole ollut mahdollisuutta voittoon ja ottelu on päättynyt. Reikäpelissä ei siis lasketa sitä kuinka monta reikää kumpikin on voittanut vaan tilannetta, joka ilmoitetaan up ja down ilmaisuilla. Kun pelaaja A voittaa 1 reiän ottelussa, hän johtaa yhdellä eli on 1 up. Häviöllä oleva pelaaja B on vastaavasti 1 down. Jos pelaaja A voittaa väylän numero 2, on hän jo 2 up. Pelaajan B ryhdistäytyessä ja voittaessa kaksi seuraavaa reikää, ottelu on takaisin tasan eli all square (AS).

Reikäpelin tulos 5/4 tarkoittaa sitä että voittanut pelaaja on johtanut 5 up väylän numero 14 jälkeen kun enää jäljellä on 4 väylää.

Tuloksen ensimmäinen numero kertoo siis voittaneen pelaajan tilanteen ottelun ratketessa ja jälkimmäinen numero sen kuinka monta reikää on ollut jäljellä. Näiden kahden luvun ero ei voi koskaan olla isompi kuin 2 mikäli ottelu ei ole päättynyt luovutukseen. Ottelun tulos ei kuitenkaan ole aina sama vaikka se päättyisi samalle reiälle. Väylälle 17 päättyneen reikäpeliottelun tulos voi olla joko 2/1 tai 3/1. Se on 2/1 jos vaikkapa tilanne on ollut pelaajalle A 1 up kun jäljellä on ollut kaksi reikää. Pelaaja A voittaa väylän 17 jolloin hän johtaa kahdella yhden väylän ollessa jäljellä. Tilanne voi kuitenkin olla pelaajalle A myös 2 up kun jäljellä on kaksi väylää jolloin A:n voittaessa väylän numero 17, hän voittaa ottelun 3/1. Viimeiselle reiälle päättyvän reikäpeliottelun tulos voi vastaavasti olla 1/0 tai 2/0.

Tilannetta missä toinen pelaaja johtaa samalla määrällä reikiä kuin mitä on jäljellä, kutsutaan dormieksi. Silloin vastustajan on voitettava kaikki jäljellä olevat reiät päästäkseen uusintareille. Ilman luovutuksia 18r reikäpeliottelu voi päättyä aikaisintaan 10 reiän jäljeen tulokseen 10/8 missä toinen pelaaja on voittanut kaikki 10 reikää ja on 10 up kun jäljellä on enää 8 reikää. Uusintareikiä pelattaessa ottelu voi kestää vaikka kuinka pitkään.

Poikkeusmerkinnät:

Uusintareille päättynyt reikäpeliottelu merkataan englanninkielisellä järjestyslukulyhenteellä esim. 19th, 20th, 21st ja 22nd. Jos reikäpeliottelu päättyy toisella uusintareiällä, merkitään tulokseksi voittaneelle pelaajalle 20th.

Luovutus, joka tapahtuu ennen kierroksen alkua merkataan pelkillä kirjaimilla WD mikä tulee englanninkielen sanasta withdrawn.

Luovutus, joka tapahtuu kierroksen aikana (siten että pelaaja käytännössä luovuttaa enemmän kuin yhden reiän) merkataan WD sekä silloinen ottelun tilanne tuloksen tapaan. Esimerkiksi jos toinen pelaaja luovuttaa 9 reiän jälkeen toisen pelaajan johtaessa 7 up merkataan tulos WD 7/9. Näin nähdään minkä reiän jälkeen luovutus on tapahtunut ja missä tilanteessa sekä, ettei luovutus ole tapahtunut ennen kierrosta.

Mikäli jompikumpi pelaaja diskataan, merkataan se lyhenteellä DQ, joka tulee englanninkielen sanasta disqualification.

Tasoituksellisten kilpailuiden tasatulosten ratkaisussa käytetään yleensä "slope + matemaattinen ratkaisu"-yhdistelmää kun taas ilman tasoituksia pelattavat kilpailut ratkaistaan pääsääntöisesti suoraan matemaattisella ratkaisulla. Poikkeuksiakin löytyy esimerkiksi Seuran Mestaruus, josta käydään sudden death-uusinta. Tässä tekstissä perehdytään matemaattiseen ratkaisuun.

Tasoituksellisissa kilpailuissa saman tuloksen tehneistä pelaajista alemman pelitasoituksen (slope) omaava voittaa. Huomatkaa, että kyse on slopesta eikä tasoituksesta. Mikäli slope on molemmilla tai useammalla saman tuloksen tehneellä pelaajalla sama, ratkaistaan paremmus matemaattisella ratkaisulla. Matemaattisessa ratkaisussa otataan huomioon pelaajien scr-lyöntitulokset (pistebogey-kilpailussa pistebogeypisteet) seuraavalla tavalla:

 1. Viimeisen 18 reiän yhteenlaskettu tulos (käytössä seuran kilpailuista ainoastaan kaksipäiväisessä Mestaruuskilpailussa)
 2. Viimeisen 9 reiän tulos
 3. Viimeisen 6 reiän tulos
 4. Viimeisen 3 reiän tulos
 5. Viimeisen reiän tulos
 6. Arpa

Matemaattisessa ratkaisussa löytyy aina paremmuusjärjestys. Viimeistään arvalla. Kuitenkin lähes aina väyliä vertaillessa. Vuoden 2017 klubiviikkokisan 4. viikolla löytyi esimerkki arvan käytöstä. Allekirjoittanut (Janne Riitakorpi) sekä Matti Sumelles pelasimme saman lyöntituloksen ja meillä molemmilla oli sama pelitasoitus. Koska kyseessä oli 9 reiän kilpailu, ensiksi tarkasteltiin viimeisen 6 reiän yhteenlaskettua tulosta. Se oli meillä identtinen. Jokaisen väylän tulos oli sama. Näin ollen myös viimeisen 3 reiän sekä viimeisen reiän tulokset olivat samoja. Paremmuuden ratkaisi arpa.

NexGolf suorittaa matemaattisen ratkaisun toimenpiteet automaattisesti mikäli kilpailun asetukset on laitettu oikein. Tämä sisältää myös arvan. Olen tutkinut asiaa testikilpailuiden avulla ja todennut, että NexGolf todellakin luo paremmuusjärjestyksen sattumanvaraisesti myös siinä harvinaisessa tilanteessa, että väylätulokset ovat identtiset tai muuten sellaiset, ettei matemaattisen ratkaisun väylävertailut tuota tulosta.

Kilpailukausi alkaa pian. Kauden kilpailukalenteri löytyy tästä linkistä. Yksittäisten kilpailuiden kilpailukutsut löytyvät netistä NexGolfin julkisesta kilpailukalenterista sekä klubitalon seinältä vähintään paria viikkoa ennen kilpailua. Julkisesta kilpailukalenterista voi jo nyt katsella usean kilpailun kutsuja. Kilpailukutsusta löytyy tietoa kilpailun ajankohdasta, sarjoista, pelimuodosta, kilpailumääräyksistä sekä ohjeet ilmoittautumiseen. Kaudella 2017 kaikki seuran kilpailut ovat ainoastaan omille jäsenille.

Kilpailuihin ilmoittaudutaan kilpailukutsun mukaisesti joko NexGolfissa omilla tunnuksilla tai caddiemasterille listaan. Lähtökohtaisesti jälki-ilmoittautuminen ei ole mahdolista mutta mikäli kilpailuun kuitenkin mahtuu, voidaan myös jälki-ilmoittautuneita ottaan mukaan. Päätöksen tekee kilpailun johtaja. NexGolfista kilpailut löytyvät kirjautumisen jälkeen etusivulta oheisen kuvan mukaisesti:

Sieppaa

Kunkin kilpailun kilpailumääräykset eli kisakohtaiset säännöt selviävät kilpailukutsusta sekä kilpailupäivänä pidettävässä infotilaisuudessa. Lisäksi seuran yleiset kilpailumääräykset ovat soveltuvin osin voimassa kaikissa seuran kilpailuissa. Yleisissä kilpailumääräyksissä kerrotaan mm. tasoituksesta, peruutuksista ja poisjäänneistä, kilpailumaksusta, lähtöajoista, kilpailun toimihenkilöistä, poikkeustilanteista esim. pelin keskeyttämisestä ukonilman vuoksi, pelaajan omasta kilpailun keskeyttämisestä, pelinopeuden valvonnasta, tasatilanteiden ratkaisusta sekä kilpailuiden tuloksien julkistamisesta ja palkintojenjaosta. Kilpailumääräyksiin kannattaa tutustua ennen kilpailukauden alkua. Lisäksi kentän paikallissäännöt on hyvä pitää mielessä.

Kilpailutoimintaan sekä esimerkiksi sääntöihin liittyen voi kääntyä kapteenin puoleen. Vastaan mielellään kaikenlaisiin kyselyihin.

Ajanvaraus

Aukioloajat

Klubi:

Suljettu.

 

Kentät:

Suljettu. 

Kausikorttilaiset voivat pelata kunhan maa ei ole jäässä.

 

Range ja lähipelialueet:

Suljettu.


  

Pirkanmaan Golf ry.


Liity jäseneksi ›

Tykkää Facebookissa ›

Seuran yhteystiedot

Lue Citygolfia Messukylässä-lehti

citygolf 2


juniortoiminnan laatuseura highres RGB pieni