Kirjoitan tässä blogissa jotain havaintojani yleisimmistä sääntötilanteista mitä kentällämme tulee eteen. Tarkoituksena ei ole käydä läpi koko sääntökirjaa vaan pääpaino on kenttämerkinnöissä sekä juuri meidän väylille tyypillisissä tilanteissa.

Ensinnäkin kehotan jokaista golfin pelaajaa ostamaan bägiinsä sääntökirjan sekä halutessaan golfin sääntöjen pikaoppaan. Molempia myydään meidän caddiemasterilla. Valitettavasti harvalta löytyy sääntökirjaa bägistä tai sääntöjen tuntemus on yleisesti keskinkertaisella tasolla. Golfin sääntöjen hyvä tunteminen nopeuttaa peliä, välttää turhia rangaistuslyöntejä sekä edesauttaa tulosta kun osaat hyödyntää tai jopa kikkailla säännöillä siten että hyödyt siitä pelaajana. Lisäksi kentän paikallissäännöt sekä seuran yleiset kilpailumääräykset olisi hyvä lukaista.

Ensimmäistä väylää pelatessa on hyvä huomata että rangeaita on out-raja. Vasemmalla vajaa 100m griinistä sijaitseva saareke on kokonaan merkitty vesiesteeksi. Ole siis tarkkana jos lyöt sinne ettet siirrä irrallisia luonnonhaittoja tai osu harjoitusheilahduksella maahan. Väylällä on kaksi pinnan alla olevaa salaojaputkea joiden paikka on nähtävissä kahtena polunomaisena kunnostettavana alueena väylän poikki. Näistä vapaudutaan ilman rangaistusta Säännön 25-1b mukaisesti. Väylällä on myös kaksi sinivalkoisin paaluin merkittyä kasaa oikeassa reunassa. Niistä vapaudutaan samoin kuin sinisillä paaluilla merkityistä väylän halkovista alueista mutta on hyvä muistaa paalujen ero: sinisellä paalulla merkityltä alueelta voit lyödä eli vapautuminen on vapaaehtoista kun taas sinivalkoisilla paaluilla merkityltä alueelta on pakko vapautua. Jos lyöt sieltä, pelaat väärästä paikasta ja saat 2 rangaistuslyöntiä.

2. väylällä oikealla sijaitseva vesiesteoja on aiheuttanut paljon kysymyksiä. Siinä itse metsä ei ole merkitty vesiesteeksi vaan pelkästään itse oja. Ojasta on lisäksi kaksi sivuojaa sekä 2. että 1. väylän suuntaan sekä pidemmällä 1. väylän ensimmäinen sinivalkoisin paaluin merkitty kunnostettava alue. Voidaanko pallo tulkita vesiesteeksi jos lyöt sen metsään vesiestettä kohti mutta palloa ei löydy? Tarviiko tiiltä lyödä varapalloa? Tähän ei ole kaikkiin tilanteisiin sopivaa vastausta. Sääntö 26-1 sanoo ettei palloa ole välttämätöntä löytää vesiesteestä vaan riittää että on käytännössä varmaa että se on vesiesteessä. 100 % varmuutta ei siis tarvita. Käytännössä voidaan aina kysyä kysymys: voiko pallo olla hukkunut muualle kuin vesiesteeseen ja jos pallon voidaan sanoa mahdollisesti hukkuneen myös vesiesteen ulkopuolelle, on pallo tuomittava kadonneeksi. Tässä täytyy kuitenkin muistaa että 99 % varmuus riittää. Esim. pallo voi joskus jäädä korkealle puuhun mutta sitä ei tarvitse ottaa huomioon. Huomioon otetaan lyönnin pituus ja kaari sekä vesiestettä ympäröivä maasto. 2. väylän oikeanpuoleinen metsä on varsin hyvin perattua eikä siellä ole isoja puskia. Pallo löytyy kyllä sieltä mikäli voidaan osoittaa alue metsästä miltä sen pitäisi löytyä. Yleensä aina ellei pallo kimpoile puista, tiedetään suurinpiirtein pituus miltä pallon pitäisi löytyä. Tällöin voidaan tutkia se alue metsästä ja mikäli palloa ei löydy, tulkitaan se vesiesteeksi. Droppi täytyy kuitenkin tehdä metsän sisään eli uuden pallon lyöminen tiiltä voi olla varteenotettava vaihtoehto. Mutta mikäli lyönti on niin korkea ja/tai pitkä tai se osuu äänekkäästi puihin eikä nähdä minne se kimpoaa, on pallo saattanut mennä metsän toiselle puolelle 1. väylälle, jossa on esim. raffia ja useampi kunnostettava alue sekä ojan poikkivesi. Jossain tapauksessa pallo voi myös kimmota puusta väylän toiselle puolelle esim. 2. ja 4. väylän väliseen lampeen. Jos lyönti on tällainen ja palloa ei löydy, ei sitä voida tulkita vesiesteeseen. Varapallo olisi hyvä lyödä tiiltä. Mikäli pitkä noin 200m tai yli pituinen lyönti kaartaa väylää pitkin kohti ojaa, voidaan se tulkita vesiesteeksi ellei lentokaari ole sellainen että se lentää suoraan 1. väylälle. Tässä tapauksessa palloa ei voida tulkita vesiesteeseen koska siellä on paljon raffia sekä kunnostettava alue eikä alastuloa nähdä. Alastulon tai ainakin linjan näkeminen on tässä oleellisessa roolissa. Usein tuollaisessa lyönnissä metsän kulma peittää näkyvyyden.

Yhteenvetona kakkosväylän oikeanpuoleisesta vesieste/metsätilanteesta: suurimmassa osassa lyöntejä lyönnin kaaresta sekä pituudesta voidaan pallon tulkita olevan vesiesteessä jos sitä ei löydy mutta toisin kuin myöhemmin käsiteltävästä 8. väylän tilanteesta, ei voida kuitenkaan ohjeistaa että pallo olisi aina vesiesteessä jos sitä ei löydy. Näin ollen varapallo on paikallaan mikäli lyönti on niin vino, korkea ja/tai pitkä että se on voinut hyvin hukkua myös 1. väylän puolelle.

3. väylällä on useampi out-raja. Oikealla Par-3 kenttä rajautuu valkoisilla paaluilla kentän ulkopuolelle. Lisäksi metalliaita ja sen jatke rajaa kävelytien kentän ulkopuolelle. Mikäli lyöt pallosi 4. väylän isoon lampeen 3. väylältä, katso tarkkaan linja mitä pitkin se sinne menee. Vesiesteen 3. väylän puoleinen reuna on punaisin paaluin merkattua sivuvesiestettä, jossa on mahdollisuutena käyttää 2 mailan mitan droppia ja muuten vesieste on keltaisin paaluin merkittyä jolloin on mentävä lipun linjassa taaksepäin. Pitkälyöntisille myös huomio että vesiesteestä oikealle päin sijaitseva pusikko, jonka takaa kävellään 4. väylän tiille, ei ole vesiestettä joten jos lyöt sinne päin pallon etkä ole 100 % varma että se on pysähtynyt saarekkeelle, lyö varapallo.

4. väylältä on juuri poistettu out-paalut metsiköstä. Metsä on koko matkaltaan sivuvesiestettä. Tämä nopeuttaa, selkeyttää sekä helpoittaa peliä. Sama sivuvesieste jatkaa matkaansa 6. väylän taakse.

5. väylällä kentän ulkorajaa osoittava rangeaita on jälleen pelissä. 6. väylällä kun vapaudut vesiesteen ylittävästä tiestä, pidä mielessä että sinun on vapauduttava lähimpään vapauttavaan paikkaan ja sinun on myös vapauduttava kokonaan. Kyseisellä tiellä saa mielenkiintoisia sääntötilanteita aikaiseksi vesiesteiden läheisyyden sekä maaston kaltevuuden vuoksi. 6. griinin takana oleva tie on osittain vesiesteen puolella ja osittain pelialueella, jolloin siitä saa vapautuksen ilman rangaistusta. Saatat joutua tulemaan kaarella aika paljonkin sivuun jottet droppaa lähemmäksi reikää. Juuri tänään yksi pelaaja löi 6. väylältä seiskan griinille, joten muistutetaan myös, ettei väärältä viheriöltä saa pelata. Vapautuminen lähimpään pelattavaan paikkaan muttei lähemmäksi lippua. Huom: väärästä viheriöstä saa vapautuksen ainoastaan mikäli pallo on väärällä viheriöllä, ei siis lyöntiasennon tai mailan heilahduksen suhteen.

7. väylän tiiauspaikan läheisyydessä on kaksi punaista paalua, joissa on musta pää. Se tarkoittaa että vesieste päättyy ja kääntyy 90 astetta väylältä poispäin. Näitä paaluja on lisää ainakin 3, 4, 8 ja 9 väylillä. 7. väylän tiiauspaikan kohdalla vesieste katkeaa hetkeksi kummastakin suunnasta sen takia ettei tiiauspaikka olisi vesiesteessä. Sepä vasta humoristista olisikin. 7. väylän oikeassa reunassa kulkeva vesieste päättyy myöskin mustapäiseen paaluun heti ojan päätyttyä eli griinin pituudella oikealle metsään lyöty lyönti ei ole vesiesteessä. 6. ja 7. väylän vesieste on 6. tiiauspaikan puolelta keltainen vesieste kun taas toiselta puolelta eli 7. griinin kupeessa punainen vesieste. Droppialuetta ei enää ole.

Tässä yhteydessä muistutan myös urbaanista legendasta että kentänhoitokoneiden jäljistä (esim. renkaanjäljet) saisi vapautuksen. Ei saa ellei niitä ole merkattu sinisillä paaluilla tai sinisellä maalilla ja elleivät ne ole koloja tai reikiä. Loppupeleissa epänormaaleja kenttäolosuhteita ilman merkintää on aika vähän. Eli siis yleensä vapautuminen vaatii sitä että se on merkitty kunnostettavaksi alueeksi. Ilman merkintää vapautuksen saa epänormaalien kenttäolosuhteiden säännöllä ainoastaan tilapäisestä vedestä, maata kaivavan eläimen, matelijan tai linnun tekemästä reiästä, maakasaumasta sekä kulkutiestä (paikallissäännöllä tiet määritelty kiinteiksi haitoiksi). Lisäksi vapautuksen saa ilman merkintää poiskuljettavaksi tarkoitetuista aineksista sekä niistä kentänhoitajan tekemistä reistä sekä koloista. Ja jos paikallissäännöissä on määritelty jotain lisäyksiä tähän. Decisioneita eli tulkintoja aiheeseen liittyen löytyy tästä linkistä. Kannattaa tutustua sääntöjen lisäksi sääntökirjan alussa löytyviin määritelmiin. Ne ovat oleellisessa osassa. Tuo Decisions-kirja on joskus myös hyödyllinen. Se sisältää 1400 kappaletta tulkintoja golfin säännöistä.

7. väylän griinin kupeesta läheltä puita löytyy sellainen kuoppa, johon pallo joskus päätyy. Ne eivät ole kunnostettavaa aluetta ellei niitä ole esim. sinisellä maalilla merkitty. Mutta kun tarkkaan tutkii niin sieltä löytyy kastelulaitteen kansi, josta saa vapautuksen. Siitä saattaa saada vapautuksen myös pelilinjalta jos on lukenut paikallissääntöjen kohdan 4 tarkasti.

8. väylän oikeanpuoleinen metsä on merkitty sivuvesiesteeksi siten että raja kulkee alkuun metsän reunassa mutta punaisen tiiauspaikan jälkeen syvemmällä metsässä. Olen laittanut jokaisen paalun tarkasti siten että rajan kentän puolelle ei jää mitään isompaa puskaa tai kuivaa ojanjuomaa. Näin ollen voidaan sanoa että metsään lyöty pallo voidaan aina tulkita vesiesteeksi koska sivuvesiesteen raja kulkee siten että puskat ovat vesiesteen puolella. Pallo kyllä löytyy kentän puolelta jos se on siihen jäänyt. Näin ollen varapalloa ei tarvitse lyödä 8. väylällä jos lyö pallon oikealle metsään. Jatketaan sivuvesiestesäännöllä. Yleensä ylimenokohta on varsin helppo arvioida. Pidemmissä lyönneissä joudutaan droppaamaan metsän sisään. Sivuvesieste kaartaa kummun takaa ja griinin ympäri yhdistyen 9. väylän oikean reunan vesiesteeseen. Näin ollen myös lipun pituinen oikealle mennyt lyönti voidaan tulkita vesiesteeseen menneeksi. Droppi sinne kummulle sitten vaan.

9. väylällä on taas outti pelissä rangen muodossa. Oikealla metsä on sivuvesiestettä loputtomiin eli hurjinkin oikealle kaartuva lyönti on vesiesteessä eikä kentän ulkopuolella. Muista huutaa fore jos lyönti menee aivan hurjasti oikealle ja tie sekä pihat ovat vaarassa. Oikea sivuvesieste kiertää griinin ja viimeinen paalu löytyy rangeaidan vieressä. Konehallin takapiha on vesiestettä. Itse en ole sinne koskaan lyönyt mutta portista vierimällä outtiin kyllä useamman kerran.

Sääntö- ja erityisesti etikettiasioihin palataan myöhemmissä teksteissä sekä ensi kaudella myös opetusvideoiden muodossa. Kannattaa myös tutustua golfin sääntöjen isoon uudistukseen, joka astuu voimaan 1.1.2019. Lisätietoa siitä löytyy esimerkiksi täältä.

Ajanvaraus

tee logo


Aukioloajat

Toimisto:

Avoinna seuraavasti:

Su 15.5. klo 10-18

Ma 16.5. klo 10-18

Ti 17.5. klo 10-18

Ke 18.5. klo 10-18

To 19.5. klo 10-18

toimisto@pirg.fi

050 564 9994

Kentät:

Suljettu.
 
Arvioitu avaaminen: 18.5. Talvigriineille

Range:

Ark. klo 8 - 21

La - Su klo 8 - 19

   

Pirkanmaan Golf ry.

 

Liity jäseneksi ›

Tykkää Facebookissa ›

Seuran yhteystiedot

Lue Citygolfia Messukylässä-lehti

PirG lehti 2022 3 01


Anna hyvän kiertää!

Käytettyjen golfvälineiden välityspalvelu Messukylässä

601ecaa2f742ffb77feaafcab1db6897 300.87121212121x169

 

Instagram