Kilpailumääräykset

 Kilpailumääräykset pdf-tiedostona ›

 

1. Yleistä

Seuran kilpailuissa noudatetaan aina voimassaolevia golfin sääntöjä, teoksen ”Decisions on the Rules of Golf” sisältämiä sääntöjen soveltamisohjeita, kentän paikallissääntöjä sekä kilpailumääräyksiä. Kilpailumääräykset koostuvat näistä yleisistä kilpailumääräyksistä, jotka ovat soveltuvin osin voimassa kaikissa seuran kilpailuissa sekä kilpailukohtaisista tarkemmista määräyksistä, jotka kerrotaan kilpailukutsussa ja/tai kisapäivän infossa.

 

2. Osallistumisoikeus

Seuran kilpailuihin saavat osallistua kaikki pelaajat, jotka täyttävät kilpailukutsussa mainitut ehdot. Seuran jäsenyyttä vaadittaessa pelaajan on oltava Pirkanmaan Golf ry:n jäsen ja kyseisen kauden jäsenmaksu on oltava maksettu.

 

3. Ilmoittautuminen kilpailuihin

Kilpailuihin ilmoittaudutaan kilpailukutsun ohjeiden mukaisesti määräaikaan mennessä caddiemasterille, caddiemasterin pöydältä löytyvään listaan tai omatoimisesti NexGolf-ohjelmassa. Lähtökohtaisesti jälki-ilmoittautuminen ei ole mahdollista. Mikäli kilpailuun kuitenkin mahtuu, voidaan myös jälki-ilmoittautuneita poikkeustapauksessa ottaa mukaan. Päätöksen tekee kilpailun johtaja.

 

4. Tasoitus

Kukin pelaaja vastaa siitä että hänen tasoituksensa on ajan tasalla. Mikäli pelaaja huomaa että hänen tasoituksensa lähtölistassa tai tuloskorttitarrassa on väärä, hänen on ilmoitettava asiasta kilpailun johtajalle.

Ellei kilpailukutsussa ole erikseen kielletty, pelaajat, jotka eivät omaa aktiivista EGA-tasoitusta saavat osallistua kaikkiin kilpailuihin mutta eivät voi vastaanottaa palkintoja tasoituksellisessa sarjassa.

Ellei kilpailukutsussa ole muuta mainitu, kaikissa seuran kilpailuissa korkein annettava pelitasoitus (slope) 18 reiälle on 36.

 

5. Peruutukset ja poisjäännit

Esteen sattuessa pelaajan on peruutettava osallistumisensa kilpailuun joko caddiemasterille tai kilpailun johtajalle ennen kilpailun alkua. Jos pelaaja jättää saapumatta kilpailuun eikä perustele poisjääntiään, häneltä voidaan periä kilpailumaksu jälkikäteen. Myös kilpailukielto on mahdollinen varsinkin jos kyseessä on toistuva rike.

 

6. Kilpailumaksu

Kilpailumaksun suuruus kerrotaan kilpailukutsussa ja se on maksettava caddiemasterille ennen kilpailun alkua. Kilpailumaksu on maksettava kokonaisuudessaan myös, vaikkei pelaaja aio hyödyntää kisan yhteydessä mahdollisesti olevaa tarjoilua.

 

7. Lähtöajat

Kilpailujen lähtöajat julkistetaan NexGolfin kilpailumoduulissa viimeistään kilpailua edeltävänä päivänä sekä lähetetään sähköpostilla kilpailuun osallistuville. Jokainen pelaaja on itse vastuussa siitä, että hänen yhteystietonsa ovat ajan tasalla NexGolf-ohjelmassa. Kilpailumoduuli löytyy seuran nettisivuilta sekä NexGolf-ohjelman kautta.

 

8. Kilpailun toimihenkilöt

Jokaiselle seuran kilpailulle on nimetty kilpailun johtaja, joka toimii myös kilpailun tuomarina. Kilpailuun voidaan myös asettaa muita tuomareita. Esteen sattuessa kilpailun johtaja nimittää itselleen sijaisen. Kilpailutoimikunnan (kts. golfin sääntöjen määritelmä toimikunta sekä Säännöt 33 ja 34) muodostaa kilpailun johtaja tai hänen estyessä kilpailun johtajan sijainen, kilpailuun mahdollisesti asetetut muut tuomarit sekä paikalla olevat seuran kilpailu-, sääntö- ja tasoitustoimikunnan jäsenet.

Kilpailutoimikunta ratkaisee esiin tulevat sääntökysymykset, tilanteet sekä erimielisyydet golfin sääntöjä soveltaen. Kilpailutoimikunnan päätös on lopullinen. Huomioikaa kuitenkin, että myös tuomarina toimivan kilpailun johtajan tai muun tuomarin ratkaisu yksittäisestä sääntötilanteesta on Säännön 34-2 mukaisesti lopullinen. Mikäli kilpailutoimikunta on estynyt, lopullisen päätöksen tekee kilpailun johtaja tai hänen sijaisensa. Kilpailun johtaja sekä muut kilpailutoimikunnan jäsenet lukuun ottamatta erikseen asetettuja tuomareita saavat osallistua itse kyseiseen kilpailuun mutta heidän on jäävättävä itsensä päätöksenteosta, mikäli kyseessä on heitä itseään pelaajana koskeva tilanne.

 

9. Pelin keskeyttäminen kilpailussa; ukonilma

Mikäli kilpailutoimikunta keskeyttää pelin esimerkiksi ukonilman vuoksi, pelaaminen pitää lopettaa välittömästi. Ellei kilpailun johtaja tai muu kilpailutoimikunnan jäsen toisin ohjeista, pelaaminen lopetetaan aina välittömästi kilpailutoimikunnan keskeyttäessä pelin (kts. Huomautus Sääntöön 6-8b). Keskeytetyn pelin uudelleen käynnistämisen menettelystä kts. Sääntö 6-8d.

 

10. Kilpailun keskeyttäminen; kilpailukiellot

Pelaaja ei saa keskeyttää kilpailua ilman perusteltua syytä. Huono sää tai huono peli eivät ole perusteltuja syitä. Mikäli pelaaja keskeyttää kilpailun, hänen on kerrottava asiasta kilpailun johtajalle tai caddiemasterille. Tuloskortin palauttamatta jättäminen rinnastetaan kilpailun keskeyttämiseen. Kilpailun keskeyttäminen ilman perusteltua syytä voi johtaa puhutteluun, varoitukseen tai jopa kilpailukieltoon.

Seuran kilpailu-, sääntö- ja tasoitustoimikunta voi langettaa pelaajalle 1-3 seuran kilpailun mittaisen kilpailukiellon, mikäli pelaaja syyllistyy kilpailun aikana vakavaan käyttäytymisrikkeeseen tai rikkoo yleisiä kilpailumääräyksiä. Yli 3 kilpailun mittaisesta ja maksimissaan koko kauden mittaisesta kilpailukiellosta päättää seuran hallitus. Ennen päätöstä kilpailukiellosta, asianomaista kuullaan. Lisätietoa seuran kurinpidollisista käytänteistä antaa kapteeni.

 

11. Hidas peli

Pelaajien on pyrittävä ripeään etenemiseen golfkentällä. Kilpailun johtaja tai muu tuomari voi ottaa ryhmän aikatarkkailuun, mikäli ryhmä jää selkeästi jälkeen edellä pelaavasta ryhmästä. Aikatarkkailusta ilmoitetaan ryhmälle. Mikäli pelaaja ryhmän ollessaan aikatarkkailussa käyttää lyöntiinsä enemmän aikaa kuin 40 sekuntia siitä, kun hän on pallonsa luona ja on hänen vuoronsa lyödä, saa pelaaja rangaistuksen pelin viivyttämisestä seuraavasti:

   Lyöntipeli  Reikäpeli
1. rikkomus:   Varoitus  Varoitus
2. rikkomus:  Yksi rangaistuslyönti  Reiän menetys
3. rikkomus:  Kaksi rangaistuslyöntiä    Reiän menetys
4. rikkomus:  Kilpailusta sulkeminen   Kilpailusta sulkeminen

 

Lyöntiin käytettävän ajan mittaaminen alkaa, kun kilpailun johtajan tai tuomarin mielestä on pelaajan vuoro lyödä. Aikatarkkailu päättyy tuomarin ilmoituksesta tai kun ryhmä saavuttaa aikataulun tai edellä menevän ryhmän. Mikäli ryhmä joutuu aikatarkkailuun useamman kerran kierroksen aikana, edellisen aikatarkkailun rangaistukset huomioidaan seuraavassa aikatarkkailussa.

 

12. Ratkaisut tasatilanteissa

Tasoituksellisessa (hcp) kilpailussa tai sarjassa tasatulokset ratkaisee pienempi pelitasoitus (slope) ja pelitasoituksen ollessa sama, matemaattinen ratkaisu. Tasoituksettomassa (scr) kilpailussa tai sarjassa tasatulokset ratkaisee matemaattinen ratkaisu. Matemaattisessa ratkaisussa otetaan huomioon ensin viimeisen 9 reiän tulos, niiden ollessa sama viimeisen 6 reiän tulos, sitten viimeisen kolmen reiän tulos, viimeisen reiän tulos ja lopulta arpa.

Seuran mestaruuskilpailuissa eri sarjoissa käytetään matemaattisessa ratkaisussa ensin viimeisen 18 reiän tulosta. Poikkeuksena Seuran Mestaruus, josta käydään sudden death-uusinta.

 

13. Kilpailun tulokset ja palkintojenjako

Kilpailukierroksen jälkeen allekirjoitetut tuloskortit palautetaan caddiemasterille, ellei muuta ole ohjeistettu. Tuloskortti katsotaan palautetuksi, kun pelaaja on jättänyt sen caddiemasterille sekä poistunut caddiemasterin pöydän välittömästä läheisyydestä. Tämän jälkeen tuloskorttiin ei saa enää tehdä muutoksia, ellei kilpailutoimikunta anna siihen lupaa (kts. Sääntö 6-6c sekä Decisions 6-6c/1).

Kilpailun johtaja vastaa tulosten julkaisemisesta sekä palkintojenjaosta. Kilpailuiden tulokset löytyvät myöhemmin NexGolfin kilpailumoduulista sekä paperiversiona klubitalolta. Palkintojenjaosta estyneiden palkinnot ovat myöhemmin noudettavissa caddiemasterilta. Arvontapalkintoja voivat vastaanottaa ainoastaan paikallaolevat. Tasoituksellisessa sarjassa palkintoja voi saada vain, jos omaa aktiivisen EGA-tasoituksen.

Kilpailu katsotaan päättyneeksi, kun palkintojenjako on päättynyt (kts. Sääntö 34-1b).

 

Pirkanmaan Golf ry.
Kilpailu-, sääntö- ja tasoitustoimikunta

Ajanvaraus

Aukioloajat

Klubi:

Suljettu

 

Kentät:

Suljettu 

 

Range ja lähipelialueet: 

Suljettu


  

Pirkanmaan Golf ry.


Liity jäseneksi ›

Tykkää Facebookissa ›


juniortoiminnan laatuseura highres RGB pieni