Paikallissäännöt

Paikallissäännöt pdf-tiedostona ›

 

1. Irtokivet hiekkaesteessä

Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa (Sääntö 24-1).


2. Maahan painunut pallo (Sääntö 25-2): vapautuminen koko pelialueella

Omaan alastulojälkeen uponneen pallon saa nostaa ja puhdistaa koko pelialueella (ei esteessä). Ennen nostoa pallon paikka tulee merkitä. Noston jälkeen pallo pudotetaan mahdollisimman lähelle alkuperäistä paikkaansa, ei kuitenkaan lähemmäksi lippua.


3. Pallon liikuttaminen viheriöllä vahingossa

Sääntöjä 18-2, 18-3 ja 20-1 muokataan seuraavasti: Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia. Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti.

Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.

Huom.: Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen.


4. Kiinteitä haittoja ovat

a) Kentällä olevat mittapaalut ja -merkit (ei saa poistaa)

b) Kentällä olevat selkeästi erottuvat tiet ja polut sekä pintakivet

c) Kastelujärjestelmän sadettimien kannet

d) Hiekkaesteissä olevien haravoiden hylsyt (hylsyjä ei saa poistaa ja niistä vapautuessa ilman rangaistusta pallo pudotetaan Säännön 24-2b(ii) mukaisesti hiekkaesteeseen).

e) Väylien 4 ja 5 reunassa olevat metalliset tangot

f) Kentän rajojen sisäpuolella olevat keinotekoiset rakennelmat esim. väylätaulut

Kiinteiden haittojen vaikutuksesta vapaudutaan ilman rangaistusta Säännön 24-2 mukaisesti.


5. Kiinteä haitta viheriön lähettyvillä

Mikäli kiinteä haitta (esimerkiksi kastelulaitteen kansi) on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja pelialueella sijaitseva pallo on enintään kahden mailanmitan päässä kiinteästä haitasta ja tämä haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti:

Pallo nostetaan ja pudotetaan lähimpään paikkaan, joka vapauttaa haitasta ja ei ole lähempänä reikää, esteessä tai viheriöllä.


6. Kunnostettavat alueet

Kunnostettavat alueet on merkitty sinisillä paaluilla tai sinisellä maalilla. Sinivalkoisin paaluin merkityt alueet ovat kunnostettavaa aluetta, josta pelaaminen on kielletty (vapautuminen Säännön 25-1 mukaisesti).

Lisäksi kunnostettavia alueita ovat:

a) Työkoneista aiheutuneet selkeät jäljet kuten renkaanjäljet

b) Selkeästi erottuvat alueet kuten salaojat, mikäli merkitty vähintään yhdellä sinisellä paalulla

c) Sorakasaumat pelialueella

d) Kuivuudesta aiheutuneet selkeät halkeamat pelialueen lyhyeksi leikatulla alueella

e) Veden valumaurat hiekkaesteessä

Huom: kohdissa c), d) ja e) saa vapautuksen ainoastaan, mikäli pallo on sorakasaumassa, halkeamassa tai veden valumaurassa tai koskettaa sitä tai haittaa mailan aiottua heilahdusrataa. Mikäli sorakasauma, halkeama tai veden valumaura haittaa ainoastaan lyöntiasentoa, pelaaja ei saa vapautusta.


7. Kentän ulkoraja ja mustapäiset paalut

Harjoitusalueita, rangea, Par-3 kenttää sekä 3-väylän vieressä kulkevaa kävelytietä rajaavat metalliaidat ovat kentän ulkorajoja ja ne eivät ole haittoja. Muutoin ulkoraja on osoitettu valkoisilla paaluilla.

Minkä tahansa kenttämerkintäpaalun musta pää tarkoittaa sitä että paalujen määräämän alueen raja jatkuu 90 asteen kulmassa väylältä poispäin.


8. Etäisyysmittarien käyttö sallittu

Etäisyyttä mittaavien laitteiden käyttö on sallittu kaikessa pelaamisessa. Jos pelaaja käyttää laitetta arvioimaan tai mittamaan jotain muuta olosuhdetta joka vaikuttaa hänen pelaamiseen, rikkoo pelaaja Sääntöä 14-3.


Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta

Reikäpeli: Reiän menetys
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä
________________________________________________________________________________

 

Siirtosääntö ("talvisääntö")

Silloin kun siirtosääntö on erikseen määrätty käyttöön esim. kilpailussa, menetellään seuraavasti:

Kun pallo on missä tahansa pelialueen lyhyeksi leikatulla osalla, pallon saa rangaistuksetta nostaa ja puhdistaa. Ennen pallon nostamista sen paikka on merkittävä. Jos pelaaja ei merkitse pallon paikkaa ennen sen nostamista tai jos pelaaja siirtää palloa muulla tavalla, esimerkiksi mailan lavalla, hän saa yhden lyönnin rangaistuksen. Huomautus: poikkeustapauksessa kilpailutoimikunta voi laajentaa siirtosäännön koskemaan koko pelialuetta.

Nostettu pallo on asetettava kortin mitan päähän (tai kilpailutoimikunnan määrittelemä muu etäisyys) alkuperäisestä sijaintipaikastaan, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää, ei esteeseen eikä viheriölle. Pelaajan rikkoessa tätä, sovelletaan Sääntöä 20-7.

Pelaaja voi asettaa pallonsa vain kerran. Asetettu pallo on pelissä (Sääntö 20-4). Mikäli pallo ei pysy sitä asetettaessa paikallaan, sovelletaan Sääntöä 20-3d. Jos asetettu ja paikalleen jäänyt pallo tämän jälkeen liikkuu, pelaaja ei saa rangaistusta, ja pallo pelataan uudesta sijaintikohdastaan, ellei jokin muu sääntö määrää toisin.

 

Paikallissäännöt pdf-tiedostona ›

 

Pirkanmaan Golf ry.
Kilpailu-, sääntö- ja tasoitustoimikunta

Ajanvaraus

Aukioloajat

Klubi:

Suljettu

 

Kentät:

Suljettu 

 

Range ja lähipelialueet: 

Suljettu


  

Pirkanmaan Golf ry.


Liity jäseneksi ›

Tykkää Facebookissa ›


juniortoiminnan laatuseura highres RGB pieni